praktisk-information2018-11-20T14:28:24+00:00

Boka monter

Vill du boka monter på Helsingborgs Konst- & Antikmässa? Klicka här för att läsa mer och fyll gärna i vårt formulär, så kontaktar vi dig inom kort med förslag på monter.

Läs mer och fyll i en intresseanmälan här

Redan registrerad utställare

Har du redan bokat din monter och behöver uppdatera din information, beställa biljetter eller utställarband – vänligen logga in och fyll i formuläret på nästa sida.

Logga in här
Visa att du är med på Helsingborgs Konst- & Antikmässa!

Ladda ner logotype, banner och bilder anpassade för Facebook och Instagram på länken nedan. Publicera i dina digitala och tryckta kanaler för att visa att du ställer ut på mässan få fler besökare i din monter.

Ladda hem färdigt material till Facebook och Instagram här!

Praktisk information för dig som utställare

Allmänt

Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av numera Mässor AB. Bindande avtal inträder det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Avbokning

Utställaren äger rätt att utan debitering frånträda beställning av monteryta om han skriftligen anmäler detta inom 10 dagar från orderbekräftelse. Ovan villkor gäller fram till 30 dagar före arrangemanget. Vid avbokning därefter gäller 24 timmars avbokningsrätt av beställningen utan debitering.
Utställare som önskar annullera sin order eller minska sin monteryta skall skriftligen meddela Helsingborgs Konst- & Antikmässa.

Vid avbokning mer än 10 dagar efter orderbekräftelse och/eller avtalsundertecknandet debiteras grundavgiften samt följande:

– vid avbokning mer än 4 månader före mässan debiteras 30% av ordersumman

– vid avbokning mer än 2 till 4 månader före mässan debiteras 70% av ordersumman

– vid avbokning mindre än 2 månader före mässan debiteras 100% av ordersumman

Mässan förbehåller sig rätten att disponera avbokad yta efter eget gottfinnande utan någon ersättning till Utställaren.

Betalning
Numera Mässor tar ej emot kontant betalning av fakturor.

Läs samtliga Numera Mässors AB:s allmänna bestämmelser i denna pdf.

Mässan är en byggarbetsplats under in- och utflyttning. Stora truckar och liftar rör sig i lokalerna och av detta skäl är det inte tillåtet för barn under 16 år att vistas i lokalerna, varken ensamma eller i sällskap med vuxen. Respektera förbudet för era barns skull och de som arbetar i lokalerna.

För att kunna boka nedanstående hotell krävs en rabattkod som kommer i ett separat mejl till er utställare. Även de erbjudanden som hotellen erbjuder kommer presenteras i detta mejl.

Clarion Grand Hotel
Hemsida: https://www.nordicchoicehotels.se

Comfort Hotel Helsingborg
Hemsida: https://www.nordicchoicehotels.se

I övrigt kontakta Helsingborgs Turistbyrå på telefon 042–10 43 50 eller gå in på www.helsingborg.se.

All form av försäkring tillkommer det utställaren själv att ombesörja. Mot stöld, skada o.d. tillråds utställare att skydda sig genom s.k. mässförsäkring.
Helsingborg Arena, Mellersta Stenbocksgatan 14.
Arena Restaurang Dahlberg drivs av toppkrögaren Per Dahlberg. På årets mässa erbjuds dagens lunch samt vegetariskt alternativ från och med onsdagen den 25 juli i den ordinarie restaurangen på plan 2. Här erbjuds även vin och öl till maten. Utställare som visar sitt utställarband (runt handleden) har möjlighet att gå in i en separat ingång samt har tillgång till särskilt reserverade bord. Restaurangen erbjuder lunchkuponger i häften om 10, som köpes på plats i restaurangen.

I hall C erbjuds smörgåsar, sallad och fikabröd i mässans nya Trädgårdscafé, med sittplatser både inne och ute.

I foajén finns ytterligare ett café, som drivs av Arenan och som är öppet under alla dagar. Här serveras smörgåsar, sallader, pajer och fikabröd.

ÖPPETTIDER BESÖKARE
Onsdag 25 juli 17.00–21.00
Torsdag 26 juli 11.00–19.00
Fredag 27 juli 11.00–18.00
Lördag 28 juli 10.00–18.00
Söndag 29 juli 10.00–16.00

ÖPPETTIDER UTSTÄLLARE
Måndag 23 juli 08.00–20.00
Tisdag 24 juli 08.00–20.00
Onsdag 25 juli 08.00–21.30
Torsdag 26 juli 10.00–19.30
Fredag 27 juli 10.00–18.30
Lördag 28 juli 09.00–18.30
Söndag 29 juli 09.00–22.00
Måndag 30 juli 08.00–12.00

BILJETTER/KUNDKORT
30 st biljetter skickas till er per post. Ta chansen att bjuda in kunder, återförsäljare, grossister, samarbetspartners och andra intressenter till er monter. Utställande företag kan köpa entrébiljetter till rabatterat pris, ordinarie pris i kassan 150:- inkl.moms eller förköp 140:- inkl. moms. Endast utnyttjade biljetter debiteras, vilka faktureras i efterhand. Ju fler som utnyttjas desto högre rabatt! Utnyttjade biljetter debiteras enligt följande: 1-49 biljetter á 85:- exkl moms, 50-99 biljetter á 75:- exkl moms, 100- á 65:- exkl moms. Biljetter beställs på www.helsingborgsantikmassa.se (välj Logga in). Det är inget krav att firmanamnet stämplas på dem då biljetterna sorteras efter serienummer. OBS! Om en kund skall hämta eller betala en vara nästa dag erfordras ny entré eller ett kundkort.

UTSTÄLLARBAND
OBS! Vid ankomst erhåller samtliga personer som är uppskrivna på monterbemanningsblanketten ett tillfälligt inlastningstillstånd som gäller under dagen. De personer som skall arbeta i montern under mässan måste under ankomstdagen registrera sig och erhåller då ett tillstånd som gäller alla dagar. Det ingår ett utställarband per 3 m2, extra utställarband kan köpas till för 120:- exkl. moms och debiteras i efterhand.

OBS!!! GLÖM INTE ATT SKICKA IN MONTERBEMANNINGSBLANKETTEN SENAST DEN 4 JULI!

8 JUNI
Sista dag att lägga in företagsuppgifter till mässtidningen.

26 JUNI
Sista dag att beställa monterutrustning. Beställningar efter denna dag medför en prishöjning på 25%. Malmö Mäss-service, www.mass-service.se, vxl: 040–30 67 20.

4 JULI
Sista dag att skicka in monterbemanningsblanketten!

25 JULI
Sista dag att anmäla deltagande på Vimmelfesten.

25 JULI
Mellan 11.00-15.30 25 juli har handlare möjlighet att förhandsbesöka mässan. Registrering och köp på plats sker i kassan till en kostnad av 450:- inkl. moms alt. kan ni förregistrera via hemsidan till en kostnad av 400:- inkl. moms. Betalning av förregistrering sker i kassan på plats.

27 JULI
Antikmässans Golftävling, Helsingborgs Golfklubb. Första start kl 8.00.
Utställarmingel kl 18.15 i Henrys Lounge. Föranmälan krävs!

JURY
En kvalitetsgrupp av oberoende experter anlitas av arrangörerna för att bedöma utställningsföremålens äkthet så långt det är möjligt. Kvalitetsgruppen har rätt att avlägsna föremål som inte uppfyller mässans kvalitetskrav. Det går inte att föra talan mot kvalitetsgruppens beslut. Samtliga objekt i mässans hallar är underställda kvalitetsgruppens bedömning. Om kvalitetsgruppen, enligt ovan, beslutar att ta bort föremål som inte uppfyller kvalitetskraven eller beslutar att utställare inte får delta på mässan, äger utställaren inte rätt att återfå betald monterhyra eller i övrigt få ersättning av arrangören för de kostnader som detta medför så som försäljningsbortfall, utebliven vinst eller annan skada. Detta gäller såväl direkta som indirekta följder som kan uppstå med anledning av beslutet.

Se utförliga regler i dokumentet ”Utställarregler”.

JURYBEDÖMDA MONTRAR
Samtliga utställare har möjlighet att få montern bedömd av juryn. Önskar du få din monter jurybedömd skall detta anges i beställningsformuläret på hemsidan (när du är inloggad).

VERNISSAGE
Vernissagen äger rum onsdagen den 25 juli kl 17.00–21.00.
10 st vernissagebiljetter (gäller för 2 personer) skickas ut per automatik, varav 3 st kan utnyttjas kostnadsfritt. Utöver dessa faktureras endast utnyttjade biljetter i efterhand med 144:- exkl moms. OBS! Vernissageinbjudan gäller endast under vernissagen. Besökare kan även betala vernissageentré på plats till en kostnad om 300:- inkl moms.

Monter

MONTERNUMMER
Ditt monternummer finner du i detta utskick samt på www.helsingborgsantikmassa.se välj ”Utställare A-Ö”. Första bokstaven i ditt monternummer avser hallen du är placerad i.
EMBALLAGE & AVFALL
Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själv forsla bort emballage och spill som uppstår vid monterbygge och demontering. Containers finns placerade utanför arenan. Vid stora mängder skräp kontakta Malmö Mäss-service. Kostnadsfri förvaring av tomemballage under mässtiden finns på arenan på anvisad plats.

STÄDNING
Utställare ansvarar själva för all städning i den egna montern. Städning kan beställas av Malmö Mäss-service.

BYGGNATION OCH MONTERUTRUSTNING
Beställningen skall vara Malmö Mäss-service tillhanda senast 26 juni. Kontaktperson är Jörgen Jönsson, 040–642 99 25, jorgen@mass-service.se. Gör din beställning på Malmö Mäss Service hemsida.
MÅLNING
All målning av monterväggar utförs av Malmö Mäss-service till en kostnad av 300:-/lpm. I priset ingår målning, färg samt återmålning av vägg. Glöm inte att meddela färgnummer.

Inflyttning

INFLYTTNING
Måndag 23 juli kl 08.00–20.00
Tisdag 24 juli kl 08.00–20.00
Onsdag 25 juli kl 08.00–11.00 (start Buyer´s Day)

Senast kl 20.00 tisdagen 24 juli måste gångarna vara tomma från varor, lådor och dylikt. Detta för att vår personal skall ha möjlighet att lägga ut gångmattan i god tid till vernissagen.

INFORMATION
Informationen finns i huvudentrén och är bemannad enligt mässans öppettider för utställare. Här hämtar du passerkort, fler vernissagebiljetter, biljetter eller lämnar biljetter som gäster kan hämta ut under mässans publika öppettider.

UTSTÄLLARBAND
OBS! Vid ankomst erhåller samtliga personer som är uppskrivna på monterbemanningsblanketten ett tillfälligt inlastningstillstånd som gäller under dagen. De personer som skall arbeta i montern under mässan måste under ankomstdagen registrera sig och erhåller då ett tillstånd som gäller alla dagar. Det ingår ett utställarband per 3 m2, extra utställarband kan köpas till för 120:- exkl. moms och debiteras i efterhand.

OBS!!! GLÖM INTE ATT SKICKA IN MONTERBEMANNINGSBLANKETTEN SENAST DEN 4 JULI!

Utflyttning

UTFLYTTNING
Söndag 29 juli kl 16.00–22.00
Måndag 30 juli kl 08.00–12.00

Hallarna måste vara tömda senast måndag 30 juli kl 12.00.

Mässguiden

Distribueras med Antik & Auktion nr. 8. Innehåller skiss, utställarförteckning och allmän information om mässan. Vill du annonsera?

Kontakta Göran Månsson, Lime, tfn 040–40 86 93.

Parkering

Evenemangsparkering finns i området, följ kommunens skyltar. Antalet platser kommer också utökas i och med en ny parkering vid Olympia. Observera att den tidigare parkeringen på ”Mejeritomten” ej längre är tillgänglig.

•  A n n o   1 9 6 2  •

Viktiga datum inför mässan 2018

• 8 juni, sista dag att lägga in uppgifter till mässtidning.
• 26 juni, sista dag att beställa monterutrustning
• 4 juli, sista dag för inlämning av monterbemanning
• 25 juli, sista dag för anmälan till Vimmelfesten


Ann-Christin Lindström
Projektledare
a.lindstrom@numeramassor.com
0733-74 34 50

Öppettider & biljetter

Det enklaste och smidigaste sättet att lösa entréavgiften på är att köpa biljetten i förväg. Då sparar du dessutom både tid och pengar.

Utställare A-Ö

Här finns allt man kan önska sig av möbler, mattor, konst, skulptur, design, silver, smycken, glas och porslin. Allt är till salu.

Program

Seminarieprogrammet är kostnadsfritt för alla mässbesökare och ett mycket uppskattat inslag på mässan. Lyssna på experterna när de avslöjar sina bästa tips.