Praktisk information för dig som är utställare

Allmänt

Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av numera Mässor AB. Bindande avtal inträder det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Avbokning

Utställaren äger rätt att utan debitering frånträda beställning av monteryta om han skriftligen anmäler detta inom 10 dagar från orderbekräftelse. Ovan villkor gäller fram till 30 dagar före arrangemanget. Vid avbokning därefter gäller 24 timmars avbokningsrätt av beställningen utan debitering.
Utställare som önskar annullera sin order eller minska sin monteryta skall skriftligen meddela Helsingborgs Konst- & Antikmässa.

Vid avbokning mer än 10 dagar efter orderbekräftelse och/eller avtalsundertecknandet debiteras grundavgiften samt följande:

– vid avbokning mer än 4 månader före mässan debiteras 30% av ordersumman

– vid avbokning mer än 2 till 4 månader före mässan debiteras 70% av ordersumman

– vid avbokning mindre än 2 månader före mässan debiteras 100% av ordersumman

Mässan förbehåller sig rätten att disponera avbokad yta efter eget gottfinnande utan någon ersättning till Utställaren.

Betalning
Numera Mässor tar ej emot kontant betalning av fakturor.

Läs samtliga Numera Mässors AB:s allmänna bestämmelser i denna pdf.

Mässan är en byggarbetsplats under in- och utflyttning. Stora truckar och liftar rör sig i lokalerna och av detta skäl är det inte tillåtet för barn under 16 år att vistas i lokalerna, varken ensamma eller i sällskap med vuxen. Respektera förbudet för era barns skull och de som arbetar i lokalerna.

Mer information publiceras inför mässan 2024

All form av försäkring tillkommer det utställaren själv att ombesörja.

Helsingborg Arena
(Antikmässan/Namn och monternr)
Mellersta Stenbocksgatan 14
254 37 Helsingborg

Helsingborg Arenas restaurang är belägen en trappa upp direkt från Huvudentrén. Här serveras dagens lunch från och med onsdagen den 24 juli. Här erbjuds även vin och öl till maten. I hall A erbjuds vin, kaffe och tilltugg i mässans vinbar, centralt belägen i hallen. I hall C erbjuds lättare mat samt fika i mässans Trädgårdscafé, med sittplatser inne. Under etableringen måndag och tisdag är man välkommen att handla fika och lättare lunch i arenans café i huvudentrén.

INFLYTTNING
Måndag 22 juli kl 08.00–20.00
Tisdag 23 juli kl 08.00–20.00
Onsdag 24 juli kl 08.00–11.00*

*Buyer´s Day kl 11.00–15.30, vernissage kl 17.00–21.00

BESÖKARE
Onsdag 24 juli 17.00–21.00
Torsdag 25 juli 11.00–18.00
Fredag 26 juli 11.00–18.00
Lördag 27 juli 10.00–18.00
Söndag 28 juli 10.00–16.00

UTSTÄLLARE
Onsdag 24 juli 08.00–21.30
Torsdag 25 juli 10.00–18.30
Fredag 26 juli 10.00–18.30
Lördag 27 juli 09.00–18.30
Söndag 28 juli 09.00–16.00

UTFLYTTNING
Söndag 28 juli kl 16.00–22.00
Måndag 29 juli kl 08.00–12.00

Hallarna måste vara tömda senast måndag 29 juli kl 12.00.

Biljetter

Utställare kan köpa entrébiljetter till rabatterat pris*. Endast utnyttjade biljetter debiteras, vilka faktureras i efterhand. Utnyttjade biljetter debiteras enligt följande: 10 biljetter kostnadsfritt, därefter 75:-/st exkl moms. Biljetter beställs på www.helsingborgsantikmassa.se (välj Logga in). OBS! Om en kund skall hämta eller betala en vara nästa dag erfordras ny entré eller ett kundkort.

* Det finns även möjlighet att använda sig av digitala biljetter.

Utställarband

Personer som är uppskrivna på monterbemanningsblanketten erhåller ett tillfälligt inlastningstillstånd som gäller under dagen. De personer som skall arbeta i montern under mässan måste under ankomstdagen registrera sig och erhåller då ett utställarband. Det ingår ett utställarband per 3 kvm, extra utställarband kan köpas till för 120:- exkl. moms och debiteras i efterhand.

OBS! 8 JULI : Sista dag att skicka in monterbemanningsblanketten!

24 JUNI

Sista dag att beställa monterutrustning. Beställningar därefter medför en prishöjning på 50%. Mässupport, www.massupport.se, vxl: 013-30 33 00.

8 JULI
Sista dag att skicka in monterbemanningsblanketten!

24 JULI
Buyer´s Day kl 11.00–15.30
Vernissage kl 17.00–21.00

Jury

En kvalitetsgrupp av oberoende experter anlitas av arrangörerna för att bedöma utställningsföremålens äkthet så långt det är möjligt. Kvalitetsgruppen har rätt att avlägsna föremål som inte uppfyller mässans kvalitetskrav. Det går inte att föra talan mot kvalitetsgruppens beslut. Samtliga objekt i mässans hallar är underställda kvalitetsgruppens bedömning. Om kvalitetsgruppen beslutar att ta bort föremål som inte uppfyller kvalitetskraven eller beslutar att utställare inte får delta på mässan, äger utställaren inte rätt att återfå betald monterhyra eller i övrigt få ersättning av arrangören för de kostnader som detta medför. Detta gäller såväl direkta som indirekta följder som kan uppstå med anledning av beslutet.

Jurybedömda montrar

Samtliga utställare har möjlighet att få montern bedömd av juryn. Önskar du få din monter jurybedömd skall detta anges i beställningsformuläret på hemsidan (när du är inloggad).

Vernissage
24 juli kl 17.00–21.00

5 st vernissagebiljetter (gäller för 2 personer)  per utställare erbjuds kostnadsfritt. Utöver dessa faktureras utnyttjade biljetter i efterhand med 150:- exkl moms. OBS! Vernissageinbjudan gäller endast under vernissagen. Besökare kan även betala vernissageentré på plats till en kostnad om 300:- inkl moms.

PDF-fil med praktisk information inför mässan 2023 finns att ladda ner i pdf format. Logga in med dina användaruppgifter för att hitta nedladdningsversionen.

Praktisk information inför mässan 2024 kommer publiceras 2024.

Monter

MONTERNUMMER

Ditt monternummer finner du i separat utskick samt här >> 

Emballage & Avfall

Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själv forsla bort emballage och spill som uppstår vid monterbygge och demontering. Containers finns placerade utanför arenan.

Städning

Utställare ansvarar själva för all städning i den egna montern. 

Byggnation/Monterutrustning

Beställningen skall vara Mässupport tillhanda senast 24 juni. Beställningar därefter medför en prishöjning på 50%.
Kontakt: Thom Andersson, 0765-27 62 70, [email protected].
Beställningslänk kommer inför mässan 2024.

Inflyttning

Inflyttning
Måndag 22 juli kl 08.00–20.00 (obs! endast inflytt via lastgården)
Tisdag 23 juli kl 08.00–20.00
Onsdag 24 juli kl 08.00–11.00 (start Buyer´s Day)

Senast kl 20.00 tisdagen 23 juli måste gångarna vara tomma från varor, lådor och dylikt. Detta för att vår personal skall ha möjlighet att lägga ut gångmattan i god tid till vernissagen.

Information
Informationen finns i huvudentrén och är bemannad enligt mässans öppettider för utställare. Här hämtar du passerkort, fler vernissagebiljetter, biljetter eller lämnar biljetter som gäster kan hämta ut under mässans publika öppettider.

Utställarband
Personer som är uppskrivna på monterbemanningsblanketten erhåller ett tillfälligt inlastningstillstånd som gäller under dagen. De personer som skall arbeta i montern under mässan måste under ankomstdagen registrera sig och erhåller då ett utställarband. Det ingår ett utställarband per 3 m2, extra utställarband kan köpas till för 120:- exkl. moms och debiteras i efterhand.

OBS!!! GLÖM INTE ATT SKICKA IN MONTERBEMANNINGSBLANKETTEN SENAST DEN 8 JULI!

Utflyttning

UTFLYTTNING

Söndag 28 juli kl 16.00–22.00
Måndag 29 juli kl 08.00–12.00

Hallarna måste vara tömda senast måndag 29 juli kl 12.00.

Parkering

Evenemangsparkering finns i området, följ kommunens skyltar. All parkering av personbila hänvisas till dessa parkeringsplatser. 

Parkering av släp erbjuds på innergården mot avgift om 495:- ex moms. För lätt lastbil erlägges dubbel avgift. Släp utan tillstånd efterdebiteras. Förbokning krävs. Först till kvarn.

• A n n o 1 9 6 2 •

Fakta Helsingborgs Konst- & Antikmässa

• 27–30 juli 2023, Helsingborg Arena
• Buyer´s Day 26 juli, kl 11.00–15.30
• Vernissage 26 juli, kl 17.00–21.00
• Total mässyta ca 4 200 kvm fördelat på tre hallar
• Restaurang och caféer
• Arrangerades första gången 1962

Visa att du är med på Helsingborgs Konst- & Antikmässa!

Ladda ner logotype, banner och bilder anpassade för Facebook och Instagram på länken nedan. Publicera i dina digitala och tryckta kanaler för att visa att du ställer ut på mässan få fler besökare i din monter.